GIROT Popup

alt

 

 

 

 

 

Lite variation skadar aldrig. GIROT Popup är tänkt att bredda sig till helt olika platser. Den enda gemensamma nämnare är att det ska vara en runda (bokstavligen). 2016 gick rundan till Göteborg där 25 personer rundade spårvagnsnätet. 2017 kördes Malmö där omkring 15 stycke cyklister deltog.

2018 gick rundan för första gången till utlandet är 10 pers hängde med runt Åbos skärgård.  

 

Bilder från GIROT Popup 2016

Bilder från GIROT Popup 2017

Bilder från GIROT Popup 2018